Музей София - Художествена КолекцияПазарът "Георги Кирков".

Автор/художник:Александров, Здравко
Година/Век:1973 г.
Техника:Масло върху платно.
Материал:Платно.
Размери(см.):69/49 см.
Сюжет/Школа:Градски пейзаж.
Забележки:Подпис: З. Александров 73
Анотация (бълг.):Зимен пейзаж на Женския пазар. Пресечка на две улици. В дясно - стара двуетажна сграда, а в лявата половина - зелена дървена барака. От двете и страни - щандове за продажба и 10-на човешки фигури.
Редакция 2013-03-18