Музей София - Художествена КолекцияПролет в Пасарел.

Автор/художник:Александров, Здравко
Година/Век:1987 г.
Техника:Масло на платно.
Материал:Платно.
Размери(см.):99/87 см.
Сюжет/Школа:Пейзаж.
Забележки:Подпис: З. Александър
Анотация (бълг.):Пролетен пейзаж. На преден план - селска улица в зеленина, дълга зидана ограда и голяма порта в зелено. Зад оградата - нацъфтели дървета, едноетажни и двуетажни къщи. Зад тях - висок рид в зеленина и огрени от слънцето скали. На високото - трафопост и старата селска църква. Небе - наситеносиньо и сиви облъчета.
Пр.1/10.05.88 г.за 1300 лв.
Редакция 2013-03-18