Панорама - Плевен

 1--8   9--16   ...   209--216 

....
Снимка
Заглавие Описание Дата
0001 Участници в РТВ 66-ти пехотен Бутирски полк - подпоручик Солнцев, поручик от 1879 г. Около 1880 г.
0002 Командири Адютант, генерал от инфантерията, Петр Семьонович Вановски.
(през РТВ началник щаб на Източния отряд б.м.)
След 1878 г.
0003 Паметни светини Бойно знаме на 2-ри батальон на 11-ти гренадерски Фанагорийски полк. (*полкът участва в обсадата и последния бой за Плевен - 28.11/10.12. 1877 г. . -б.м.) 1901 г.
0004 Паметни светини Бойно знаме на 3-и батальон на 102-и Вятски пехотен полк. 1901
0005 Памет Вдигане на мортирите на колоните на оградата на параклис-мавзолей "Свети Георги Поведоносец" 29. 09. 1906 г.
0006 Селища и места Внутрешност Леванъ табiи у г.Рущука 1878 г. полковн. Кареловъ 19/20. ХІІ. 12
На обратната страна на паспартуто щемпел:"Josepe Кopdysch Kieff photographe de l*universite De St. Vladimir".
(Леван табия - силно турско укрепление край Русе - дело на Хелмут фан Молтке, пруски военен енженер, фелдмаршал, от 1835 г. до 1845 г. военен съветник на Османската империя б.м.)
19/20. ХІІ. 1912 год.
0007 Селища и места Входъ Леванъ табiе въ г. Рущука 1878 г. полковникъ А. Кареловъ 19/20. ХІІ. 12.
На обратната страна на паспартуто щемпел: "Josepe Кopdysch Kieff photographe de l*universite De St. Vladimir".
(Леван табия - силно турско укрепление край Русе - дело на Хелмут фан Молтке, пруски военен енженер, консултант на Османката империя, по-късно маршал б.м.)
19/20. ХІІ. 1912 год.
0008 Памет Въстоновения редут "Исса ага" в Скобелев парк музей в гр. Плевен. (Известен още като редут "Скобелевски №2" б.м.) 1906 г.