Панорама - Плевен

 1--8   ...   193--200   201--208   209--216 

....
Снимка
Заглавие Описание Дата
0201 Командири Студийна снимка. На обратното страна на поспартуто надпис: "Ген. от кавал. Тутолминъ" /Иван Федорович/ Командир на Първа Кавказка казашка бригада. Участва в боевете за Никопол, Ловеч, обсадата на Плевен, битката при село Телиш, превземането на София. Награден с орден "Свети Георги" ІV степен и златно оръжие с надпис "За храброст" След 1878 г.
0202 Командири Студийна снимка: " Генерал Ангелеску Георге, командир на пехотна дивизия от румънската армия. След РТВ 1877-78 г.
0203 Командири Студийна снимка: "Генерал Александър Чернат, военен министър на Румъния по време на Руско-турската война 1877-78 г." След 1877 г.
0204 Командири Студийна снимка: "Генерал Ману Л. Георге командващ румънската артилерия." След 1877 г.
0205 Командири Студийна снимка: "Полковник Берейдей Антон от румънската армия. След РТВ 1877-78 г.
0206 Командири Студийна снимка: "Полковник Кречеану Виктор, командир на бригада от кавалерийския резерв на румънската армия." След 1877 г.
0207 Командири Студийна снимка: "Полковник Розновано Георге, командир на кавалерийска бригада от ІІ-и корпус на румънската армия." След 1877
0208 Командири Студийна снимка: "Полковник Сакеларие Отон, командир на ІV-а пехотна дивизия от румънската армия. След РТВ 1877-78 г.