Панорама - ПлевенОписание:Цариград. Сан Стефано 19. ІІ. 1878 г. Генерал Тотлебен с щаба на армията.
Местонахождение:Село Сан-Стефано, Османска империя - днес не съществува
Дата:19. ІІ. 1878 г. / нов стил 03. ІІІ. 1878 г./
Заглавие:Командири
Идeнтификатор на изображението:РТВ 1877-1878 г.
Авторски права:ВИМП
Фотограф или ателие:Фотограф Не е известен. Преснето: щемпел "Ив. Карастоянов придв. фотограф - София"
Физически носител:Фото хартия
Колекция и №:Сбирка снимки И. № 607 сигнатура В-VІ-76
Редакция 2013-05-08