Панорама - ПлевенОписание:Цариград. Сан Стефано 19. ІІ. 1878 г. Великият Княз Николай Николаевич с щаба на армията и иностранните военни агенти.
Местонахождение:Село Сан-Стефано, Османска империя - днес не съществува
Дата:19. ІІ. 1878 г. / нов стил 03. ІІІ. 1878 г./
Заглавие:Командири
Идeнтификатор на изображението:РТВ 1877-1878 г.
Авторски права:ВИМП
Фотограф или ателие:Фотограф Не известен. Преснето: Щемпел "Ив. А. Карастоянов придв. фотограф - София"
Физически носител:Фото хартия
Колекция и №:Сбирка снимки И. № 611 сигнатура В-VІ-79
Редакция 2013-05-08