Панорама - ПлевенОписание:Църквата в село Круподеринци, построена от граф Н. П. Игнатиев със семейна гробница.
На обратната страна на паспартуто надпис: "Церковы с. Круподеринцы построена графомъ Игнатиевымъ с фамилным склепом пад него".
Местонахождение:Село Круподерница, Бердически уезд, Киевска губерния, имението на граф Н. П. Игнатиев.
Дата:1908 г.
Заглавие:Командири
Идeнтификатор на изображението:РТВ 1877-1878 г.
Авторски права:ВИМП
Фотограф или ателие:Не известен /подарена през 1937 година от синът му Н. Н. Игнатиев чиновник в Нар. библиотека София/
Физически носител:Фото Хартия
Колекция и №:Сбирка снимки И. № 673 сигнатура В-І-201
Редакция 2013-05-08