Панорама - ПлевенОписание:Внутрешност Леванъ табiи у г.Рущука 1878 г. полковн. Кареловъ 19/20. ХІІ. 12
На обратната страна на паспартуто щемпел:"Josepe Кopdysch Kieff photographe de l*universite De St. Vladimir".
(Леван табия - силно турско укрепление край Русе - дело на Хелмут фан Молтке, пруски военен енженер, фелдмаршал, от 1835 г. до 1845 г. военен съветник на Османската империя б.м.)
Местонахождение:Гр. Рущук /Русе - България/
Дата:19/20. ХІІ. 1912 год.
Заглавие:Селища и места
Идeнтификатор на изображението:След освобождението
Авторски права:ВИМП
Фотограф или ателие:Полковник Карелов. Josepe Кopdysch Kieff photographe de l*universite De St. Vladimir".
Физически носител:Фото хартия
Колекция и №:Сбирка снимки И. № 842 сигнатура В-ІІ-68
Редакция 2013-05-08