Панорама - ПлевенОписание:Студийна снимка: Полковник Бароци Константин от румънската армия.
Местонахождение:Няма данни
Дата:След РТВ 1877-78 г.
Заглавие:Участници в РТВ
Идeнтификатор на изображението:РТВ 1877-1878 г.
Авторски права:ВИМП
Фотограф или ателие:Няма данни
Физически носител:Фото хартия
Колекция и №:Сбирка снимки И. № 2022 сигнатура В-VІ-167
Редакция 2013-05-08