Панорама - ПлевенОписание:Вдигане на мортирите на колоните на оградата на параклис-мавзолей "Свети Георги Поведоносец"
Местонахождение:Гр. Плевен, България. Параклис - мавзолей "Свети Георги"
Дата:29. 09. 1906 г.
Заглавие:Памет
Идeнтификатор на изображението:Нова история
Авторски права:ВИМП
Фотограф или ателие:Няма данни
Физически носител:Фото хартия
Колекция и №:Сбирка снимки И. № 64 сигнатура В-ІІІ-23
Редакция 2013-05-08