Панорама - ПлевенОписание:Въстоновения редут "Исса ага" в Скобелев парк музей в гр. Плевен. (Известен още като редут "Скобелевски №2" б.м.)
Местонахождение:гр. Плевен, България. Парк Скобелев в Плевен
Дата:1906 г.
Заглавие:Памет
Идeнтификатор на изображението:Нова история
Авторски права:ВИМП
Фотограф или ателие:Няма данни
Физически носител:Фото хартия
Колекция и №:Сбирка снимки И. № 1027 сигнатура В-ІІІ-248
Редакция 2013-05-08