Панорама - ПлевенОписание:Бойно знаме на 2-ри батальон на 11-ти гренадерски Фанагорийски полк. (*полкът участва в обсадата и последния бой за Плевен - 28.11/10.12. 1877 г. . -б.м.)
Местонахождение:Руска империя
Дата:1901 г.
Заглавие:Паметни светини
Идeнтификатор на изображението:Нова история
Авторски права:ВИМП
Фотограф или ателие:Фотограф: У. К. Темненко гр. Киев
Физически носител:Фото хартия
Колекция и №:Сбирка снимки И. № 311 сигнатура В-ІІІ-75
Редакция 2013-05-08