Панорама - ПлевенОписание:Тържествено освещаване на църквата-гробница-мавзолей в Плевен. Височайшите гости, руски гости, генерали, членове на КЦО, депутати пред главната надписна плоча на мавзолея. Плевен, 3-ти септември 1907 г.
Местонахождение:гр. Плевен, България. Параклис мавзолей Свети Георги
Дата:03. 09. 1907 г.
Заглавие:Памет
Идeнтификатор на изображението:Нова история
Авторски права:ВИМП
Фотограф или ателие:фотограф: Димитър Карастоянов - София
Физически носител:Фото хартия
Колекция и №:Сбирка снимки И. № 584 сигнатура В-V-126
Редакция 2013-05-08