Италианските следи в България

0001<<   0034<     0035    >0036   >>0036
IT


Карло ФРАНЧЕСКОНИ /Карло Зограф/
художник
Рисува стенописи в богатите къщи на Русе. Има забележителни фрески от 1902 г. (реставрирани през 2006 г.) в Клуба на културните дейци (къщата е принадлежала на крупния търговец и кмет на града Георги Мартинов) в Русе.
Редакция 2012-04-10