Италианските следи в България

0001<<   0035<     0036    >___  >>___
IT


капитан МЕЛИ
военен лекар
Началник на мисията на Италианския червен кръст за земетресението в Чирпан 1928 г.
Каблешков, Недко Д. Страшната народна злочестина. Земетресението в Южна България през 1928 г. Пловдив, 1933. 144 с.
Редакция 2012-04-10