Колекция - Феликс Каниц

 1--8   9--16   17--24   ...   33--34 

....
Снимка
Анотация (бълг.)
0009 Изглед към крепостта "Баба Вида" откъм река Дунав.
0010 Част от централната част на град Габрово с моста над р. Янтра.
0011 Искърското дефиле при Карлуково.
0012 Свищов, рисуван откъм Дунава и останки от средновековната крепост.
0013 Град Карлово и околностите.
0014 Антични развалини при с. Ялар (дн. с.Русаля), Великотърновско.
0015 Град Никопол и р. Дунав.
0016 Панорамен изглед на гр. Шумен.