Колекция - Феликс Каниц

Обратно

Развалините при Кула

Експонат:Живопис
Година/Век:[1885]
Техника:акварели
Материал:хартия
Размери(см.):13,5х20,2
Произход/Локализация/:Виена
Състояние:много добро
Местонахождение:Научен архив на БАН
Забележки:триптих
Анотация (бълг.):Изглед от Кула и развалините
Редакция 2012-03-22