Колекция - Феликс Каниц

Обратно

Каварна

Експонат:Живопис
Година/Век:[1885]
Техника:акварел
Материал:хартия
Размери(см.):24,5 х 59,5 см
Произход/Локализация/:Виена
Състояние:много добро
Местонахождение:Научен архив на БАН
Анотация (бълг.):Изглед от околностите на Каварна.
Редакция 2012-03-22