Колекция - Феликс Каниц

Обратно

Русе

Експонат:Живопис
Година/Век:[1885]
Техника:акварел
Материал:хартия
Размери(см.):23,5 х 56 см
Произход/Локализация/:Виена
Състояние:много добро
Местонахождение:Научен архив на БАН
Анотация (бълг.):Дунавският бряг при Русенското пристанище с част от града.
Редакция 2012-03-22