Колекция - Феликс Каниц

Обратно

Севлиево. Мостът на р. Росица

Експонат:Акварел
Година/Век:[1885]
Техника:акварел
Материал:хартия
Размери(см.):21,5 х 44,5
Произход/Локализация/:Виена
Състояние:много добро
Местонахождение:Научен архив на БАН
Анотация (бълг.):Мостът на р. Росица при Севлиево
Редакция 2012-03-22