Казанлък - Исторически Музей "ИСКРА"

Обратно

Вид:Предмети от фонд Етнография
Предмет:павурче
Кратко описание:Оловно, форма като паралелепипед, украса от растителни мотиви и герб на България с два лъва.
Размери:височина 13 см, ширина 6.7 см, дебелина 3.9 см.
Датировка:начало на 18 в.
Местосъхранение:Витрина 1 - експозиция
Инв. №:МИКе405
Редакция 2012-03-16