Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Паметници на културата в София


ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ

Местоположение:Гр. София, ансамбъл "Докторски паметник"
Адрес:Ул. "Сан Стефано" № 17
Статут:Архитектурно-строителна недвижима културна ценност от местно значение
Автор:Арх. Ангел Дамянов
Първоначална функция:Жилищна с гаражи
Настояща функция:Жилищна с магазини
Описание:Жилищна кооперация в стила на модерната архитектура. Плановата схема е холна, като в първия етаж е вестибюлна. В жилищата са обособени три функционални групи - представителна част, жилищна и домакинска. Обемът е компактен, в сключено застрояване. Масивният характер на обема се кашира с умелото фасадно третиране, различно в етажите. Интериорът е богат - ламперии, мраморни облицовки, камини в холовете, лъчисто отопление
Датировка:1940 г.
Редакция 2013-08-30