Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Паметници на културата в София


АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА,

Местоположение:гр. София
Адрес:ул."Съборна" № 2А
Статут:Архитектурно-строителна недвижима културна ценност от местно значение
Автор:арх. К.Маричков
Първоначална функция:Обществена - хотел и канторен дом
Настояща функция:Обществена - административно-търговска
Описание:Сградата има внушителен обем, акцентиращ ъгъла между улиците "Леге" и "Съборна" по много убедителен начин чрез изявено хоризонтално и вертикално членение, завършващо с купол. Голямото разнообразие на барокови форми и сецесионова украса е обединено от мощен главен корниз, който до известна степен успокоява емоционалното й въздействие. Сградата е запазена и интегрирана пространствено в комплекса на Президентството и другите сгради от 50те години.
Датировка:1920г.
Редакция 2013-08-30