Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Паметници на културата в София


АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА,

Местоположение:гр. София, ансамбъл по бул. "Цар Освободител"
Адрес:бул."Цар Освободител" № 6 /ул."Бенковски" № 3
Статут:Архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от национално значение
Автор:Арх.бюро "Фингов, Ничев, Юруков"
Първоначална функция:административна
Настояща функция:административна
Описание:Сградата е основен акцент от ансамбъла по бул."Цар Освободител". Построена е през 1926г. Фасадата към бул.Цар Освободител е преустроена в 1934-1937г. Плановата схема е ясна и функционална. Архитектурата е представителна, с подчертано влияние на барока. Особено красиво е оформен третият етаж с ордерна аркада, главният корниз и мансардният етаж. Ъгълът е акцентиран с часовникова кула със сложен бароков купол. Фасадите са с каменна облицовка, украсени с архитектурни орнаменти. Монументалната скулптурна композиция от проф. Иван Лазаров обогатява архитектурно - художествената стойност на сградата.
Датировка:1926 г.
Редакция 2013-08-30