Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Паметници на културата в София


ВОЕННИЯТ КЛУБ

Местоположение:гр. София, ансамбъл по "Цар Освободител
Адрес:бул."Цар Освободител" № 7, 9
Статут:Архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от национално значение
Автор:Първоначален проект от арх. Антонин Колар, завършена по проект на арх. Никола Лазаров
Първоначална функция:Обществена
Настояща функция:Обществена
Описание:Построен е в стил "Неоренесанс". От двете страни на главната фасада се издигат две крила, подобно на две кули. Те са съединени с три тераси, построени една над друга. Между втората и третата третата тераса има осем колони с красиво изработени капители. Добре оформена е и залата, в същия стил.Интериорът и фасадите са с богат архитектурно-художествен синтез. От архитектурна гледна точка сградата е най-добрия образец на този стил в София.
Датировка:1895-1907г.
Редакция 2013-08-30