Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Паметници на културата в София


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ,

Местоположение:гр. София, ансамбъл по бул. "Цар Освободител"
Адрес:ул."15-ти ноември" № 1/бул."Цар Освободител"
Статут:Архитектурно-строителна и историческа недвижима културна ценност от национално значение
Автор:арх. Херман Майер
Първоначална функция:Обществена
Настояща функция:Обществена
Описание:Сградата е строена в края на 19-ти век в много разпространения по това време "френски стил", с неокласично влияние. Ъгловата част към пл. Народно събрание е акцентирана с купол. Дълго време е била използувана за Външно министерство и това я свързва и с политическата история на страната. Ценна е също и като образец на архитектурното строителство от края на 19-ти век и първите десетилетия на 20-ти век.
Датировка:1892 г.
1925 г. - разширение
Редакция 2013-08-30