Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Паметници на културата в София


ГОЛЯМАТА САРАФКИНА КЪЩА

Местоположение:Велико Търново, ансамбъл "Гурко"
Адрес:ул. "Гурко" № 88
Статут:Обявена ДВ 102 / 64 с категория "местно значение", архитектурно-строителна недвижима културна ценност
Първоначална функция:Жилищна и работно място на Димо Сарафина
Настояща функция:Етнографски музей
Описание:Къщата е голяма и представителна. Поради стръмния терен, има два етажа откъм ул. "Гурко"( северната фасада) и пет откъм река Янтра (южната фасада). Централен композиционен мотив е вестибюлът през два етажа. Плановата структура има висока уникална стойност. В интериора има много елементи с висока художествена стойност - дърворезба, тавани с розети, железни решетки.
Личности и събития:Строена е по поръчка на богатия търновски търговец Димо Сарафина. След 1900 г. е преминала във владение на Търновската митрополия, от 1981 г. е филиал на историческия музей.
Датировка:Възрожденска. Построена е през 1861 г.
Редакция 2013-08-30