Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Паметници на културата в София


ДОКТОРСКИ ПАМЕТНИК

Местоположение:Гр. София, ансамбъл "Докторски паметник/"
Адрес:В докторската градинка между улиците Шипка и Оборище.
Статут:Архитектурно-строителна, историческа и мемориална недвижима културна ценност от национално значение
Автор:Арх.А.И.Томишко, Л.Фарабоско
Първоначална функция:Мемориален знак
Настояща функция:Мемориален знак
Описание:Паметникът представлява пресечена пирамида, поместена върху база. Над пирамидата е поставен саркофаг. Стените на паметника са оформени от необработени каменни блокове от бял ташкентски пясъчник.Саркофагът е от полиран гранит, венците, емблемите и надписите са отляти от бронз. През 1889 г.теренът около паметника, бивши турски гробища, е оформен като градинка по проект на Д.Неф.
Личности и събития:Издигнат в чест на загиналите медицински чинове за Освобождението на България през 1878 г
Датировка:1882 --1884г.
Редакция 2013-08-30