Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Паметници на културата в София


ЖИЛИЩНА СГРАДА , В КОЯТО Е ЖИВЯЛ ЕЛИН ПЕЛИН

Местоположение:Гр. София, кв.Лозенец
Адрес:Ул."Елин Пелин" № 12
Статут:историческа недвижима културна ценност от национално значение
Автор:неизвестен
Първоначална функция:Жилищна сграда
Настояща функция:Жилищна сграда
Описание:Сградата е свободно ситуирана в прилежащия парцел, в богато озеленен двор. В типологично отношение представя индивидуално жилищно строителство от 30-те години на ХХ в.
Личности и събития:Елин Пелин /Димитър Стоянов 1877-1949/, роден в Байлово. Виден български писател, познавач на бита и душевноста на българския селянин. От 1903 до 1926 г. работи в Университетската и Народната библиотека, до 1944 е уредник в музея на Иван Вазов. Редактор на сп."Септември". Академик/1940 г./
Датировка:1922г., преустройство 1936 г.
Редакция 2013-08-30