Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Паметници на културата в София


Църква "Св.Петка - стара"

Местоположение:Гр. София център
Адрес:Ул. "Цар Калоян" № 7
Статут:Архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от национално значение
Автор:неизвестен
Първоначална функция:Действаща църква
Настояща функция:Действаща църква
Описание:Еднокорабна, едноапсидна, полуцилиндрично засводена постройка. Автентичността на плановата структура е нарушена. Градеж: камък, тухла, хоросан. Иконостас - ажурна дърворезбена украса. Резбован в началото на 20-ти век. Икони от края на 19-ти и началото на 20-ти век.
Личности и събития:Църквата е вградена в новата сграда на Митрополията. На това място през 13-ти век е била изградена дворцова църква от севастократор Калоян.
Датировка:16 - 17 век
Редакция 2013-08-30