Централна Библиотека на БАН
Автоматизирана Информационна Система BASLIB
Паметници на културата в София

 1--8   9--16   ...   65--70 

....
Снимка
Наименование Датировка Първоначална функция
0001 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, 1926 г. административна
0002 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА, 1920г. Обществена - хотел и канторен дом
0003 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, 1892 г.
1925 г. - разширение
Обществена
0004 ВОЕННИЯТ КЛУБ 1895-1907г. Обществена
0005 ГОЛЯМАТА САРАФКИНА КЪЩА Възрожденска. Построена е през 1861 г. Жилищна и работно място на Димо Сарафина
0006 ДОКТОРСКИ ПАМЕТНИК 1882 --1884г. Мемориален знак
0007 ЖИЛИЩНА КООПЕРАЦИЯ 1940 г. Жилищна с гаражи
0008 ЖИЛИЩНА СГРАДА , В КОЯТО Е ЖИВЯЛ ЕЛИН ПЕЛИН 1922г., преустройство 1936 г. Жилищна сграда