Музей София - Художествена Колекция

Обратно

Площад "Димитър Благоев"

Експонат:Акварел
Автор/художник:Мански,Владимир
Техника:Акварел
Размери(см.):69,00/42,00 см.
Произход/Локализация/:Владимир Мански
Състояние:Добро.
Сюжет/Школа:Градски пейзаж.
Местонахождение:В София
Анотация (бълг.):Излед от югоизток към площада с Министерството на земеделието. По площада преминават пешеходци, каруци и леки коли. Рамка 66,00/51,00 см.
Редакция 2012-03-07