Музей София - Художествена Колекция

Обратно

"Св. София" от изток.

Експонат:Графика
Автор/художник:Обербауер, Йосиф
Година/Век:1882 г.
Техника:Рисунка с туш.
Размери(см.):12,00/21,9 см.
Произход/Локализация/:Мария Йосифова Костова, София, ул. "Искър" №18
Състояние:Добро.
Сюжет/Школа:Култов паметник.
Местонахождение:В София
Забележки:Подпис с червено: J.Oberbauer,1882 г.
Анотация (бълг.):Изглед от високо с част от града в дъното. Пред църквата - разпрегнати селски каруци.
Редакция 2012-03-07