Музей София - Художествена Колекция

Обратно

Челеби хан.

Експонат:Живопис
Автор/художник:Обербауер, Йосиф
Година/Век:1902 г.
Техника:Акварел.
Размери(см.):30,8/26,00 см.
Произход/Локализация/:Мария Йосифова Костова, София, ул. "Искър" №18
Състояние:Добро.
Сюжет/Школа:Архитектурен пейзаж.
Местонахождение:В София
Забележки:Подпис с червено: J.Oberbauer,1902 .
Анотация (бълг.):Ханът се е намирал на мястото на бившия театър "Одеон" на ул. "Цар Симеон" в североизточната част от пресечката с бул. "Мария Луиза". Ханът е на два етажа с чердаци в северната част.
Редакция 2012-03-07