Музей София - Художествена Колекция

Обратно

Еврейските гробища в София. /триптих/

Експонат:Живопис
Автор/художник:Обербауер, Йосиф
Година/Век:1894 г.
Техника:Акварел.
Размери(см.):вж.анотация.
Произход/Локализация/:Мария Йосифова Костова, София, ул. "Искър" №18
Състояние:Добро.
Сюжет/Школа:Култово място.
Местонахождение:В София
Забележки:Подпис в червено: J.Oberbauewr,1894.
Анотация (бълг.):В средата - изглед от гробищата с един стар евреин в ляво. От двете страни - евреиски каменни надгробни плочи, орнаментирани. Лявата плоча с надпис. Еврейското гробище се е намирало на дн. пл. "Възраждане". Размери: средният - 22,00/33,00 см., левият - 11,6/24,7 см., десният - 11,6/27,8 см.
Редакция 2012-03-07